top of page

Contact us/Kontakt

Email:becleareu@gmail.com

 

About us

O nas

Return policy

All items purchased in our store are returnable - it can be made up to 14 days from receiving the shipment. Please note, however, that we only accept unused, undamaged and unworn items.

Polityka zwrotów


 

Wszystkie artykuły zakupione w naszym sklepie podlegają zwrotowi – można tego dokonać do 14 dni od otrzymania przesyłki. Należy jednak pamiętać, że przyjmujemy wyłącznie przedmioty nieużywane, nieuszkodzone i nienoszone.

Polityka prywatności

Polityka prywatności z dnia 20.09.2023.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: aff7a9b3-d476-4e46-b67f-1a6d70dc4ff9.
Polityka prywatności Sklepu BECLEAR
https://www.letmebeclear.eu
(„Sklep”)
Drogi Użytkowniku!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego
też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane
z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
TaXsaprent Sp.z.o.o z siedzibą pod adresem ul.Kępowa 45 40-580 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez VIII Wydz. Gosp. Sądu Rejonowego Katowice Wschód, pod nr KRS
0000720989, NIP 6342925023, nr REGON 369584759, kapitał zakładowy 10000,00 zł, kapitał wpłacony
10000,00 zł.
Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz
do nas na adres e-mail: becleareu@gmail.com.
TWOJE UPRAWNIENIA
Przysługuje Ci prawo żądania:
dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to
zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
ich sprostowania (art. 16 RODO),
usunięcia (art. 17 RODO),
ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).
A także prawo:
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych
osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych
interesach) (art. 21 ust. 1 RODO);
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez
nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień
przeglądarki.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od
podejmowanych przez Ciebie działań.Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od
podejmowanych przez Ciebie działań.
1. Złożenie zamówienia w Sklepie
W jakim celu?
realizacja Twojego zamówienia
Na jakiej podstawie?
umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
obowiązek prawny, związany z rachunkowością,
zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Jak długo?
przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku
prawnego, związanego z rachunkowością
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie
lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia
2. Założenie konta w Sklepie
W jakim celu?
realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie
Na jakiej podstawie?
umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Jak długo?
przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie
lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy
sprawdzenie statusu zamówienia
3. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)
W jakim celu?
obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń
Na jakiej podstawie?
umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie,
zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w
przypadku gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy
umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na
przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą
komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje
zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową
Jak długo?
przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa
nie zostanie zawarta - do upływu okresu dochodzenia
roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji*
do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz
ostatnią tabelę tej sekcji - lub do momentu, w którym
uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie
lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku
4. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań
analitycznych
W jakim celu?
analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem polepszenia jej
funkcjonalności
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów
analitycznych*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie uwzględnimy sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu w pracach nad jej
rozwojem
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku
5. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych
ze Sklepem lub naszymi usługami
W jakim celu?
ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6
ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec
przetwarzania*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku
DZIAŁANIA ANALITYCZNE
W ramach strony internetowej Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego
intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania.
W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie – a więc np. to, ile czasu
spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz. Dzięki temu podczas prac nad rozwojem
Sklepu będziemy mogli zoptymalizować jego układ, wygląd oraz zamieszczane w nim treści, tak aby polepszyć
jego funkcjonalność.
PLIKI COOKIES
Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.
W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:
zapamiętywania Twojej sesji
statystycznych
marketingowych
Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce,
możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się
wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących
podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
Google Chrome
Opera
Safari
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 1 minuta od ostatniej wizyty w Sklepie.Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
usunąć pliki cookies,
blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.
USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im
do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.
Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:
DZIAŁANIE ODBIORCY DANYCH
PRZEKAZANIE DANYCH
POZA UNIĘ
EUROPEJSKĄ
każde działanie w związku ze
Sklepem
hostingodawca nie ma miejsca
dostawca oprogramowania do prowadzenia
sprzedaży nie ma miejsca
przebywanie na stronie Sklepu z
ustawieniami zezwalającymi na
prowadzenie działań
analitycznych
podmiot umożliwiający działania analityczne
na stronie nie ma miejsca
założenie konta w Sklepie Selly spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma miejsca
złożenie zamówienia w Sklepie
dostawca płatności nie ma miejsca
podmiot dostarczający do Ciebie produkt nie ma miejsca
dostawca oprogramowania ułatwiającego
prowadzenie działalności (np. oprogramowanie
księgowe)
nie ma miejsca
dostawca standardowego oprogramowania
biurowego (w tym skrzynki poczty
elektronicznej)
nie ma miejsca
biuro rachunkowe nie ma miejsca
Selly spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma miejsca
zapis na newsletter lub
wyrażenie zgody na przesyłanie
wiadomości marketingowych
Selly spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma miejsca
skorzystanie z czatu online
dostępnego w Sklepie
podmiot dostarczający czat online dostępny w
Sklepie nie ma miejsca
Selly spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma miejsca
skorzystanie przez Ciebie z
usług dostarczanych nam w
związku ze Sklepem przez
portale społecznościowe
Selly spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma miejsca
nawiązanie z nami kontaktu (np.
zadanie pytania)
dostawca standardowego oprogramowania
biurowego (w tym skrzynki poczty
elektronicznej)
nie ma miejsca
Selly spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma miejsca
A ponadto:
odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

Privacy policy 

Privacy policy of 20.09.2023.
License number granted by Kreator Legal Geek: aff7a9b3-d476-4e46-b67f-1a6d70dc4ff9.
Privacy Policy of the Shop BECLEAR
https://www.letmebeclear.eu
(“Shop”)
Dear User!
We care about your privacy and want you to feel comfortable while using our services. Therefore, below we
present the most important information on the policy for the processing of your personal data and on cookies
which are used by our Shop. This information has been prepared with regards to the GDPR, i.e. the general data
protection regulation.
PERSONAL DATA CONTROLLER
TaXsaprent Sp.z.o.o with its registered seat at ul.Kępowa 45 40-580 Katowice, Poland, entered in the National
Court Register - Register of Entrepreneurs by VIII Wydz. Gosp. Sądu Rejonowego Katowice Wschód, under KRS
(National Court Register) number 0000720989, European Union VAT Identification Number PL6342925023,
REGON (National Official Business Register number) 369584759, initial capital PLN 10000,00, paid-up capital
10000,00.
If you wish to contact us in relation to our processing of your personal data, please email us at:
becleareu@gmail.com.
YOUR RIGHTS
You have the right to request:
access to your personal data, including obtaining a copy of your data (Article 15 of the GDPR or, if
applicable, Article 13 sec. 1(f) of the GDPR),
their rectification (Article 16 of the GDPR),
erasure (Article 17 of the GDPR),
restriction of their processing (Article 18 of the GDPR),
the transfer of data to another controller (Article 20 of the GDPR),
and the right to:
object to the processing of your personal data at any time:
on grounds relating to your particular situation - with regard to the processing of your personal data
based on Article 6 sec. 1(f) of the GDPR (i.e. the legitimate interests pursued by us);
Contact us if you wish to exercise your rights. You can object to our use of cookies (which you will read about
below) in particular by using the appropriate settings on your browser.
If you consider that your data is being processed unlawfully, you can lodge a complaint with the competent data
protection authority.
PERSONAL DATA AND PRIVACY
Your data is processed by us for purposes related to the operation of the Shop and the provision of the services
offered therein. Below you will find detailed information on the processing of your data depending on your
activities.
1. Placing an order in the Shop
For what purpose do we process your data?
to process your order
On what basis do we process your data?
a sales contract (Article 6 sec. 1(b) of the GDPR)
legal obligation, related to accounting, obliging us to
process your personal data (Article 6 sec. 1(c) of the
GDPR)
For how long will we process your data?
for the duration of the aforementioned contract until the expiry of our legal obligations related to
accounting
in addition, your data will be processed until the expiry of the period during which claims may be asserted - either by
you or by us
(see the last table of this part for more information)
What happens if you do not provide the data?
you will not be able to place an order
2. Creating an account in the Shop
For what purpose do we process your data?
to execute a contract for the provision of an account in the Shop
On what basis do we process your data?
a contract for provision of services (Article 6 sec. 1(b) of the GDPR)
For how long will we process your data?
for the duration of the aforementioned contract
in addition, your data will be processed until the expiry of the period during which claims may be asserted - either by
you or by us
(see the last table of this part for more information)
What happens if you do not provide the data?
you will not be able to create an account and use its features, such as viewing your order history or checking your order
status
3. Contacting us (e.g. to ask a question)
For what purpose do we process your data?
to respond to your inquiries or requests
On what basis do we process your data?
a contract or actions taken at your request prior to
entering into a contract (Article 6 sec. 1(b) of the GDPR) -
if your enquiry or request relates to a contract to which
we are or may be a party
our legitimate interest in processing your data for the
purpose of communicating with you (Article 6 sec. 1(f) of
the GDPR) - if your enquiry or request is not related to a
contract
For how long will we process your data?
for the duration of the contract binding us or, if no
contract is concluded - until the expiry of the claim period
- see the last table of this part
until the expiry of the claim period - see the last table in
this part or until we have taken account of your objection
to the processing*
in addition, your data will be processed until the expiry of the period during which claims may be asserted - either by
you or by us
(see the last table of this part for more information)
What happens if you do not provide the data?
we will not be able to respond to your enquiry or request
*whichever is applicable in a particular case
4. Browser settings or other similar action allowing analytical activities
For what purpose do we process your data?
to analyse how you use and navigate through the Shop in order to improve its functionality
(read more in the "Analytics" and "Cookies" parts of our Privacy Policy)
On what basis do we process your data?
our legitimate interest in processing the data for the purpose stated above
(Article 6 sec. 1(f) of the GDPR)
For how long will we process your data?
until the cookies used for analytical purposes expire or are deleted by you*
What happens if you do not provide the data?
we will not take into account the way you use and navigate through the Shop when working on its development
*whichever is applicable in a particular case
5. Any act or omission which may give rise to a claim relating to the Shop or our services
For what purpose do we process your data?
to establish, assert or defend possible claims relating to the contract concluded or the services provided
On what basis do we process your data?
our legitimate interest to process your personal data for the purpose stated above (Article 6 sec. 1(f) of the GDPR)
For how long will we process your data?
until the expiry of the claim period or until we take account of your objection to the data processing*
What happens if you do not provide the data?
inability to establish, assert or defend claims
*whichever is applicable in a particular case
ANALYTICAL ACTIVITIES
As part of the the Shop's website, we perform analytical activities to make it more intuitive and accessible - we
will do so if you allow such activities. As part of the analysis, we will take into account the way in which you
navigate the Shop, for example, how much time you spend on a particular subpage, or where in the Shop you
click. This allows us to optimize the layout, appearance and content of the Shop as we work on its development,
in order to improve its functionality.
COOKIES
Our Shop, like most websites, uses the so-called cookies. These cookies:
are saved in the memory of your device (computer, telephone, etc.);
do not change the settings of your device.
In our Shop, cookies are used for:
saving your session,
statistical purposes,
marketing purposes,
To learn how to manage cookies, including how to turn them off in your browser, you can use the help file of
your browser. You can find out more about this by pressing F1 in your browser. In addition, appropriate tips can
be found on the following pages, depending on the browser you are using:
Google Chrome
Opera
Safari
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Cookies will not be processed by us for more than 1 minute.
Using appropriate options of your browser, you can at any time:
delete cookies,
block the use of cookies in the future.
In such cases, we will no longer process them.EXTERNAL SERVICES / DATA RECIPIENTS
We use external services to help us in our business. We entrust them with the processing of your data - these
processors only process data upon our documented request.
Below you will find a list of the recipients of your data:
ACTION DATA RECIPIENTS
TRANSFERS OF PERSONAL
DATA TO COUNTRIES OUTSIDE
THE EUROPEAN UNION
any action connected with the
Shop
hosting provider does not take place
sales software provider does not take place
visiting the Shop with settings
that allow analytical activities to
be carried out
entity enabling analytical activities in
the Shop does not take place
creating an account in the Shop Selly does not take place
placing an order in the Shop
payment processor does not take place
entity supplying the product to you does not take place
provider of the business facilitation
software (e.g. accounting software) does not take place
provider of the standard office
software (including email boxes) does not take place
accounting office does not take place
Selly does not take place
subscribing to the newsletter or
consent to marketing Selly does not take place
use of the online chat available
in the Shop
provider of the online chat available
in the Shop does not take place
Selly does not take place
your use of services provided to
us in connection with the Shop
via social media platforms
Selly does not take place
contacting us (e.g. to ask a
question)
provider of the standard office
software (including email boxes) does not take place
Selly does not take place
Additionally:
relevant public authorities to the extent that we are required to provide them with the data.


Regulamin sklepu internetowego
 

Regulamin sklepu internetowego z dnia 20.09.2023.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: aff7a9b3-d476-4e46-b67f-1a6d70dc4ff9.
Regulamin sklepu internetowego BECLEAR
określający m.in. zasady zawierania umów poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy,
Sklepie oraz o prawach Konsumenta
SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy
§ 1 DEFINICJE
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
Kodeks cywilny – polska ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, kupujący w Sklepie lub podejmujący czynności zmierzające do
dokonania zakupu, bez bezpośredniego związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem usługa cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta,
dzięki której Kupujący może nieodpłatnie skorzystać z dodatkowych funkcji w Sklepie.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie lub podejmujący czynności zmierzające do dokonania zakupu.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – Kupujący będący osobą fizyczną, zawierający lub zamierzający zawrzeć ze
Sprzedawcą umowę na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, ale
nieposiadającą dla niego charakteru zawodowego.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy BECLEAR prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.letmebeclear.eu.
Sprzedawca – TaXsaprent Sp.z.o.o z siedzibą pod adresem ul.Kępowa 45 40-580 Katowice, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez VIII Wydz. Gosp. Sądu Rejonowego Katowice
Wschód, pod nr KRS 0000720989, NIP 6342925023, nr REGON 369584759, kapitał zakładowy 10000,00 zł,
kapitał wpłacony 10000,00 zł.
Ustawa o prawach konsumenta – polska ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
Adres pocztowy: ul.Kępowa 45 40-580 Katowice1.
Adres e-mail: becleareu@gmail.com2.
Telefon: 5336388353.
Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ul.Karola Miarki 16a/2 42-600 Tarnowskie4.
Góry
Adres do wysłania reklamowanego towaru: ul.Karola Miarki 16a/2 42-600 Tarnowskie Góry5.
Koszt połączenia telefonicznego lub transmisji danych wykonywanych przez Kupującego wynika z6.
podstawowej taryfy operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usług internetowych, z którego usług
korzysta Kupujący. Sprzedawca zwraca uwagę, że koszt połączenia międzynarodowego lub międzynarodowej
transmisji danych może być wyższy niż koszt połączenia lub transmisji krajowej – w zależności od taryfy
przyjętej przez operatora telekomunikacyjnego lub dostawcę usług internetowych, z usług którego korzysta
Kupujący.
§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:1.
urządzenie z dostępem do Internetu
przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-2.
mail.
§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE
Ceny produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za produkt.1.
Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za2.
produkt oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
Wybrany do kupienia produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.3.
Następnie Kupujący wybiera sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie spośród4.
dostępnych w Sklepie opcji, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez5.
Kupującego.
Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.6.
Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji7.
poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
§ 5 PŁATNOŚCI
W Sklepie dostępne są następujące metody płatności:1.
zwykły przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy;a.
za pomocą karty płatniczej:b.
Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro
za pośrednictwem platformy płatniczej:c.

eCard
dotpay
PayPal
PayU
Przelewy24
W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 Dni2.
roboczych od złożenia zamówienia.
Dokonując zakupów w Sklepie, Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę.3.
Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.1.
W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji2.
zamówienia po jego opłaceniu.
W sytuacji gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił produkty o różnym terminie realizacji,3.
zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla produktu o najdłuższym terminie realizacji.
Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:4.
Polska
Niemcy
Holandia
Włochy
Wielka Brytania
Francja
Szwajcaria
Grecja
Ukraina
Austria
Belgia
Szwecja
Norwegia
Chorwacja
Irlandia
Czechy
Stany Zjednoczone
W Sklepie dostępne są następujące metody dostawy:5.
za pośrednictwem firmy kurierskiej;a.
za pośrednictwem Poczty Polskiej;b.
do paczkomatów InPost.c.
Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.6.
W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we7.
wskazanym terminie realizacji zamówienia.
§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,1.
z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:2.
w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niża.
przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części lub wb.
którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w
posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia
własności wielu towarów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach.
Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować3.
Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w
drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na4.
końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację5.
dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.
SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu6.
wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku
nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego
uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez7.
Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się
na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z
tym zwrotem.
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego uprzywilejowanego, może8.
wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul.Karola Miarki 16a/2 42-600 Tarnowskie Góry niezwłocznie,9.
a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował
Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany
odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.10.
Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z11.
niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący12.
uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej
wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie
towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego13.
uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty
płatniczej.§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w1.
odniesieniu do umowy:
w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacjia.
Kupującego uprzywilejowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki terminb.
przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego poc.
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,d.
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowee.
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;f.
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nieg.
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
§ 9 REKLAMACJE
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sprzedawca ponosi wobec Kupującego uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z1.
umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy
Ustawy o prawach konsumenta.
Sprzedawca prosi o składanie reklamacji (w tym dotyczących działania Sklepu) na adres pocztowy lub2.
elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
Jeśli na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w3.
Sklepie.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.4.
II KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI
TowaryA.
W przypadku braku zgodności towaru z umową, Kupujący uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z1.
uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego2.
dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia,
określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest
dłuższy.
Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku braku zgodności z umową,3.
Kupujący uprzywilejowany może żądać:
wymiany towaru,a.
naprawy towaru.b.
Dodatkowo, Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:4.
obniżeniu ceny,a.
odstąpieniu od umowyb.
w sytuacji, gdy:
Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy
o prawach konsumenta;
Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o
prawach konsumenta;
brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić
towar do zgodności z umową;
brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od
umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach
konsumenta;
z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do
zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego
uprzywilejowanego.
W przypadku towaru podlegającego naprawie lub wymianie, Kupujący uprzywilejowany powinien5.
udostępnić ten towar Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od Kupującego uprzywilejowanego towar na swój
koszt.
Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest6.
nieistotny.
W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej towarów), Kupujący7.
uprzywilejowany niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt, na adres ul.Karola Miarki 16a/2
42-600 Tarnowskie Góry. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu cenę niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa8.
obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Kupującego uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeńB.
Sprzedawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania1.
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na
stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Konsument
może skorzystać m.in. z:
pomocy odpowiedniego Europejskiego Centrum Konsumenckiego z Sieci Europejskich Centrów
Konsumenckich. Centra udzielają informacji o prawach konsumentów i pomagają w rozwiązaniu sporu
w przypadku zakupów transgranicznych. Pomoc Europejskich Centrów Konsumenckich jest co do
zasady bezpłatna. Lista Centrów Konsumenckich właściwych dla danego państwa znajduje się pod
adresem: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/
internetowej platformy ODR (Online Dispute Resolution), zapewnianej przez Komisję Europejską,
dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Ponadto, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej można skorzystać z następujących form wsparcia:
mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do
którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie
sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
Poprzednie postanowienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Sprzedawcy do2.
skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest3.
dobrowolne zarówno dla Sprzedawcy jak i Konsumenta.
Konsument może dodatkowo skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika4.
konsumentów.
III KUPUJĄCY INNI NIŻ KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI
W przypadku wystąpienia wady towaru, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany ma możliwość1.
reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.
Wobec Kupującego innego niż Kupujący uprzywilejowany Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli2.
wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, Kupujący będący przedsiębiorcą innym niż Przedsiębiorca uprzywilejowany,3.
traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego
rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero
później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego
terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
Korzystając z rękojmi, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany może, na zasadach określonych w4.
Kodeksie cywilnym:
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,a.
przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,b.
żądać wymiany towaru na wolny od wad,c.
żądać usunięcia wady.d.
Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy,5.
Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres
ul.Karola Miarki 16a/2 42-600 Tarnowskie Góry.
§ 10 DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest1.
Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w
tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują
się w dostępnej w Sklepie polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z2.
zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku
jest:
umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO),
ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy.3.
Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:4.
przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;a.
na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danychb.
Kupującego;
ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umowąc.
zawartą przez Sklep;
zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdyd.
podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku.
Kupującemu przysługuje prawo żądania:5.
dostępu do swoich danych osobowych,a.
ich sprostowania,b.
usunięcia,c.
ograniczenia przetwarzania,d.
przeniesienia danych do innego administratorae.
a także prawo:
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych zef.
szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawcę).
W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu6.
danych z § 2 Regulaminu.
W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć7.
skargę do organu właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
§ 11 ZASTRZEŻENIA
Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.1.
Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji2.
Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
Wszelkie umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego, z3.
zastrzeżeniem ust. 4.
Wybór prawa polskiego dla umów zawartych na podstawie Regulaminu z Konsumentem nie uchyla i nie4.
ogranicza praw tego Kupującego, przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa, znajdujących zastosowanie dla Konsumenta w sytuacji, w których nie ma miejsca wybór prawa.
Oznacza to w szczególności, że jeśli właściwe dla danego Konsumenta przepisy krajowe przewidują ochronę
szerszą niż wynikająca z niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego – stosuje się tę ochronę szerszą.
Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.5.
W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, związanego z6.
umową zawartą za pośrednictwem Sklepu, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Załącznik nr 1 do Regulaminu
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca
uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
TaXsaprent Sp.z.o.o
ul.Kępowa 45 40-580 Katowice
adres e-mail: becleareu@gmail.com
- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym
odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) / o świadczenie następującej usługi(*):
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
..............................................................................................................................................................................
- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
..............................................................................................................................................................................
- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data ............................................
(*) Niepotrzebne skreślić. Online shop terms and conditions of 20.09.2023.
License number granted by Kreator Legal Geek: aff7a9b3-d476-4e46-b67f-1a6d70dc4ff9.

 

 

 

Terms and Conditions of the online Shop
BECLEAR
specifying, among others, the rules of concluding contracts via the Shop, and containing the most important
information concerning the Seller, the Shop and Consumer rights.
TABLE OF CONTENTS
Article 1 Definitions
Article 2 Contact with the Seller
Article 3 Technical requirements
Article 4 Purchasing in the Shop
Article 5 Payments
Article 6 Order fulfillment
Article 7 Right to withdraw from the contract
Article 8 Exceptions to the right to withdraw from the contract
Article 9 Complaints
Article 10 Personal data
Article 11 Reservations
Appendix No. 1: Model withdrawal form
ARTICLE 1 DEFINITIONS
Account – a free-of-charge digital service within the meaning of the Consumer Rights Act, thanks to which the
Buyer can use additional features in the Shop.
Buyer – any entity purchasing from the Shop or taking steps to make a purchase in the Shop.
Civil Code – the Polish Act of 23 April 1964 - Civil Code.
Consumer – a Buyer who is a natural person and who places an order in the Shop or takes steps to make a
purchase in the Shop, without any direct connection with his/her business or professional activity.
Consumer Rights Act - the Polish Act of 30 May 2014 on consumer rights.
Seller – TaXsaprent Sp.z.o.o with its registered seat at ul.Kępowa 45 40-580 Katowice, Poland, entered in the
National Court Register - Register of Entrepreneurs by VIII Wydz. Gosp. Sądu Rejonowego Katowice Wschód,
under KRS (National Court Register) number 0000720989, European Union VAT Identification Number
PL6342925023, REGON (National Official Business Register number) 369584759, initial capital PLN 10000,00,
paid-up capital 10000,00.
Shop – the BECLEAR online shop operated by the Seller at https://www.letmebeclear.eu.
Terms and Conditions – these terms and conditions.
Working Days – days from Monday to Friday, except for public holidays in Poland.
Article 2 CONTACT WITH THE SELLER
Postal address: ul.Kępowa 45 40-580 Katowice, Poland1.
Email address: becleareu@gmail.com2.
Phone: 5336388353.
Address for the return of goods (in the case of withdrawal from the contract): ul.Karola Miarki 16a/2 42-6004.
Tarnowskie Góry
Address to send the goods being complained about: ul.Karola Miarki 16a/2 42-600 Tarnowskie Góry5.
The cost of a telephone call or data transmission made by the Buyer results from the basic tariff of the6.
telecommunications operator or Internet service provider whose services the Buyer uses. The Seller stresses
that the cost of an international call or international data transmission may be higher than the cost of a
domestic call or transmission - depending on the tariff adopted by the telecommunications operator or
Internet service provider whose services the Buyer uses.
Article 3 TECHNICAL REQUIREMENTS
For the proper functioning of the Shop a device with Internet access and a web browser that supports1.
JavaScript and cookies is required.
To place an order in the Shop, in addition to the requirements set out in sec. 1, an active email account is2.
required.
Article 4 PURCHASING IN THE SHOP
The product prices shown in the Shop are the total prices for the product.1.
The Seller emphasises that the total price of the order consists of the price of the products and, if applicable,2.
the cost of the delivery of the goods.
The product selected for purchase should be added to the shopping cart in the Shop.3.
The Buyer then chooses the method of delivery of the goods and the method of payment for the order from4.
among the options available in the Shop, and provides the data necessary to process the order.
The order is placed upon confirmation of its content and acceptance of the Terms and Conditions by the5.
Buyer.
Placing an order is tantamount to concluding a contract between the Buyer and the Seller.6.
Buyer may register in the Shop, i.e. create an Account in the Shop, or make purchases without registering by7.
providing their details each time they place an order.
Article 5 PAYMENTS
The following payment methods are available in the Shop:1.
by bank transfer to the Seller's bank account;a.
using a payment card:b.
Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro
via a payment platform:c.
eCard
dotpay
PayPal
PayU
Przelewy24
If the Buyer chooses to pay in advance, the order must be paid for within 2 Working Days of the order being2.
placed.By purchasing from the Shop, the Buyer accepts the Seller's use of electronic invoices. The Buyer has the3.
right to withdraw their acceptance.
Article 6 ORDER FULFILLMENT
The lead time is indicated in the Shop.1.
If the Buyer has chosen to pay in advance for the order, the Seller will proceed with the order once it has2.
been paid for.
Where Buyer has purchased products with different lead times within one order, the order will be processed3.
within the lead time applicable to the product with the longest lead time.
Delivery can be made to the following countries:4.
the Republic of Poland,
Germany,
Netherlands,
Italy,
Great Britain,
France,
Switzerland,
Greece,
Ukraine,
Austria,
Belgium,
Sweden,
Norway,
Croatia,
Ireland,
The Czech Republic,
United States.
The following delivery methods are available in the Shop:5.
via courier service,a.
via the Polish Post,b.
to InPost parcel lockers.c.
Buyer can collect the goods in person at the Seller's premises during business hours.6.
If the Buyer chooses personal collection, the goods will be ready for collection on the indicated lead time.7.
Article 7 RIGHT TO WITHDRAW FROM THE CONTRACT
The Consumer has the right to withdraw from the contract concluded with the Seller through the Shop,1.
subject to Article 8 hereof, within 14 days without giving any reason.
The time limit for withdrawal from the contract expires after 14 days from the day:2.
on which the Consumer has taken possession of the goods or on which a third party other than thea.
carrier and indicated by the Consumer has taken possession of the goods;
on which the Consumer has taken possession of the last good, instalment or part thereof, or on which ab.
third party, other than the carrier and indicated by the Consumer, has taken possession of the last good,
instalment or part thereof, in the case of a contract which provides for the transfer of ownership of
multiple goods which are delivered separately, by instalment or part thereof.
In order to exercise the right to withdraw from the contract, the Consumer must inform the Seller, using the3.
contact information provided in Article 2 hereof, of their decision to withdraw from the contract by way of an
unambiguous statement (for example, a letter sent by post or email).
The Consumer may use the model withdrawal form attached at the end of the Terms and Conditions,4.
however, it is not obligatory.
In order to observe the time limit for withdrawal, it is sufficient for the Consumer to send information5.
concerning the exercise of their right to withdraw from the contract before the time limit for withdrawal
expires.
CONSEQUENCES OF WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT
In the event of withdrawal from the concluded contract, the Seller shall return to the Consumer all payments6.
received from them, including the costs of delivery of the goods (except for additional costs resulting from
the method of delivery chosen by the Consumer other than the cheapest usual method of delivery offered by the Seller), without delay, and in any case no later than 14 days from the day on which the Seller was
informed of the Consumer's decision to exercise the right to withdraw from the contract - subject to the
provisions of Article 11 sec. 3 and 4 hereof.
The Seller shall reimburse the payment using the same means of payment as the Consumer used in the7.
original transaction, unless the Consumer agrees otherwise, and in any event the Consumer shall not bear
any fees for such reimbursement.
If the Seller has not offered to collect the goods from the Consumer, the Seller may withhold the8.
reimbursment until the goods have been received or until proof of return has been provided, whichever
happens earlier.
The Seller requests that goods be returned to the following address: ul.Karola Miarki 16a/2 42-6009.
Tarnowskie Góry without delay and in any case no later than 14 days from the day on which the Consumer
informed the Seller of the withdrawal from the contract. The time limit is considered observed if the
Consumer returns the goods before the expiry of the 14-day period.
The Consumer shall bear the direct cost of the goods return.10.
The Consumer shall be liable only for a decrease in the value of the goods resulting from using it in a11.
different way than it was necessary to establish the type, characteristics, and functioning of the goods.
If the goods, due to their nature, cannot be returned by post in the usual manner, the Consumer will have to12.
bear the direct costs of returning the goods. The Consumer will be informed about the estimated amount of
these costs by the Seller in the description of the goods in the Shop or when placing the order.
In the event that a reimbursement is required for a transaction made by the Consumer with a payment card,13.
the Seller will make the reimbursement to the bank account assigned to that payment card.
Article 8 EXCEPTIONS TO THE RIGHT TO WITHDRAW FROM THE CONTRACT
The right to withdraw from the contract, referred to in Article 7 hereof, shall not apply to the contract:1.
the subject of which is a non-prefabricated product manufactured in accordance with the specificationsa.
of the Consumer or intended to satisfy their individual needs;
the subject of which is the product liable to deteriorate rapidly or having a short shelf-life;b.
the subject of which is a product delivered in a sealed package, which may not be returned after openingc.
the package due to health protection or for hygiene reasons if the package is opened after delivery;
the subject of which are goods that after delivery, due to their nature, are inseparably connected withd.
other goods;
the subject of which are sound or visual recordings or computer software delivered in a sealed package ife.
the package is opened after delivery;
for the delivery of journals, periodicals or magazines, except for a subscription contract;f.
in which the price or remuneration depend on fluctuations on the financial market, over which the Sellerg.
has no control, and which may occur during the time limit to withdraw from the contract.
Article 9 COMPLAINTS
I GENERAL PROVISIONS
The Seller shall be liable to the Consumer for the conformity of the performance with the contract as1.
provided for by generally applicable laws, including in particular the provisions of the Consumer Rights Act -
subject to the provisions of Article 11 sec. 3 and 4 hereof.
The Seller asks to submit complaints (including complaints regarding the operation of the Shop) to the postal2.
or electronic address provided in Article 2 hereof.
If a guarantee has been granted for the product, information about the guarantee and its conditions is3.
available in the Shop.
The Seller shall respond to the complaint within 14 days of its receipt - subject to the provisions of Article 114.
sec. 3 and 4 hereof.
II CONSUMERS
GoodsA.
If the goods are not in conformity with the contract, the Consumer has the option of exercising the rights1.
set out in Chapter 5a of the Consumer Rights Act.
Liability shall be borne by the Seller for any lack of conformity of the goods with the contract existing at2.
the time of delivery and discovered within two years of that time, unless the shelf life of the goods, as
determined by the Seller, their legal predecessors or persons acting on their behalf, is longer - subject to
the provisions of Article 11 sec. 3 and 4 hereof.
Based on the provisions of the Consumer Rights Act, in the event of non-conformity of the goods with the3.
contract, the Consumer may demand:
replacement of goods,a.
repair of the goods.b.
In addition, the Consumer may submit a notice of:4.
price reduction,a.
withdrawal from the contractb.
where:
the Seller refused to bring the goods into conformity with the contract in accordance with Article 43d
sec. 2 of the Consumer Rights Act;
the Seller failed to bring the goods into conformity with the contract in accordance with Article 43d
sec. 4-6 of the Consumer Rights Act;
the lack of conformity of the goods with the contract continues even though the Seller has tried to
bring the goods into conformity with the contract;
the lack of conformity of the goods with the contract is significant enough to justify either a reduction
in price or withdrawal from the contract without first having recourse to the remedies set out in
Article 43d of the Consumer Rights Act;
it is clear from the Seller's notice or the circumstances that the Seller will not bring the goods into
conformity with the contract within a reasonable time or without undue inconvenience for the
Consumer.
In the case of goods subject to repair or replacement, the Consumer shall make the goods available to5.
the Seller. The Seller shall collect the goods from the Consumer at their own cost.
The Consumer cannot withdraw from the contract if the lack of conformity of the goods with the contract6.
is insignificant.
In the event of withdrawal from the contract as referred to in this section (relating to goods), the7.
Consumer shall, without delay, return the goods to the Seller at the Seller's cost to: ul.Karola Miarki
16a/2 42-600 Tarnowskie Góry. The Seller shall reimburse the price to the Consumer without delay, no
later than within 14 days of receipt of the goods or proof of their return - subject to the provisions of
Article 11 sec. 3 and 4 hereof.
The Seller shall reimburse to the Consumer the amounts due as a result of exercising the right to reduce8.
the price without delay, no later than within 14 days from the date of receipt of the Consumer's notice of
price reduction - subject to the provisions of Article 11 sec. 3 and 4 hereof.
Out-of-court complaint and redress methodsB.
The Seller informs the Consumer about the possibility to use out-of-court procedures for handling1.
complaints and pursuing claims. The rules of access to these procedures are available at the registered
offices or on the websites of entities entitled to out-of-court dispute resolution. A Consumer may use,
among others, the following:
the assistance of the relevant European Consumer Centre from the European Consumer Centres
Network. The centres provide information on consumer rights and help resolve disputes in the case of
cross-border purchases. The assistance of the European Consumer Centres is, in principle, free of
charge. For a list of country-specific Consumer Centres, see:
https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consu
mer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en#contact-ecc-net;
the Online Dispute Resolution (ODR) platform provided by the European Commission, available at:
https://ec.europa.eu/consumers/odr.
In addition, the following forms of support are available in the Republic of Poland:
mediation conducted by the locally competent Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
(Voivodeship Inspectorate of Trade Inspection), to which a request for mediation should be made. In
principle, the procedure is free of charge. A list of Inspectorates can be found here:
https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
the assistance of the competent permanent consumer arbitration court operating at the Wojewódzki
Inspektorat Inspekcji Handlowej (Voivodeship Inspectorate of Trade Inspection), to which a request
should be submitted for consideration of the case before the arbitration court. In principle, the
procedure is free of charge. The list of courts is available at:
https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
The preceding provision is for information purposes only and does not constitute an obligation on the2.
part of the Seller to use out-of-court dispute resolution.
The use of out-of-court dispute resolution is voluntary for both the Seller and the Consumer.3.
A Consumer may additionally use the free assistance of the municipal or district consumer ombudsman4.
in the Republic of Poland.
III BUYERS OTHER THAN CONSUMERS
In the event of a defect in the goods, a Buyer other than a Consumer has the option of making a complaint1.
about the defective goods on the basis of the statutory warranty regulated by the Civil Code.Towards a Buyer other than a Consumer, the Seller shall be liable under the aforementioned warranty if a2.
physical defect is discovered before the expiry of two years from the date of delivery of the goods to the
Buyer.
When exercising the statutory warranty, a Buyer other than a Consumer may, in accordance with the3.
principles set out in the Civil Code:
submit a notice of price reduction,
in the event of a substantial defect – submit a notice of withdrawal from the contract,
request that the product be replaced with one free from defects,
request that the defect be removed.
If the complaint requires the delivery of the defective goods to the Seller, the Buyer other than the4.
Consumer shall be obliged to deliver the goods at the Seller's cost to ul.Karola Miarki 16a/2 42-600
Tarnowskie Góry.
Article 10 PERSONAL DATA
The controller of personal data provided by the Buyer while using the Shop is the Seller.1.
Detailed information about the processing of personal data by the Seller, including other purposes and2.
grounds for data processing, as well as data recipients – can be found in the privacy policy available in the
Shop – due to the principle of transparency, according to the General Data Protection Regulation of the
European Parliament and of the Council (EU) - “GDPR”.
The purpose of processing Buyer's data provided by the Buyer in connection with the purchase in the Shop is3.
to process orders. The basis for the processing of personal data in this case is:
a contract or actions taken at the Buyer's request in order to conclude the contract (Article 6 sec. 1(b) of
the GDPR),
the Seller's legal obligation relating to accounting (Article 6 sec. 1(c) of the GDPR) and
the Seller's legitimate interest in processing data for the purpose of establishing, investigating or
defending possible claims (Article 6 sec. 1(f) of the GDPR).
Providing personal data by the Buyer is voluntary, but at the same time necessary to conclude a contract.4.
Failure to provide data will prevent the conclusion of a contract in the Shop.5.
Buyer's personal data provided in connection with purchases from the Shop will be processed until:6.
the contract concluded between the Buyer and the Seller ceases to be valid
the Seller ceases to be legally obliged to process the Buyer's data;
the possibility of asserting claims by the Buyer or Seller, related to a contract concluded via the Shop
ceases;
the Buyer's objection to the processing of his personal data is accepted, if the processing is based on the
legitimate interest of the Seller
- depending on what is applicable in each case.
The Buyer shall have the right to request:7.
access to their personal data,
correction of their personal data,
deletion of their personal data,
restriction of the processing of their personal data,
transfer of their personal data to another controller,
and the right to:
object at any time to the processing of data on grounds relating to the Buyer's particular situation - to
the processing of their personal data based on Article 6 sec. 1(f) of the GDPR (i.e. on legitimate interests
pursued by the Seller).
To exercise their rights, the Buyer should contact the Seller using the data provided in Article 2 hereof.8.
In the event that the Buyer considers that their data are being processed unlawfully, the Buyer may lodge a9.
complaint with the compentent authority for data protection. In Poland, this authority is the President of the
Personal Data Protection Office.
Article 11 RESERVATIONS
The provision of unlawful content by the Buyer is prohibited.1.
Each order placed in the Shop constitutes a separate contract and requires separate acceptance of the2.
Terms and Conditions. The contract is concluded for the time and purpose of order processing.
Any contract entered into on the basis of these Terms and Conditions shall be governed by Polish law,3.
subject to sec. 4.
The choice of Polish law for contracts concluded with Consumers under the Terms and Conditions shall not4.
waive or limit the rights of Consumers under the mandatory rules of the law applicable to that Consumer in
situations where there is no choice of law. This means, in particular, that if national regulations applicable to
the Consumer provide for protection that is broader than that provided for under these Terms and
Conditions or Polish law, such broader protection shall apply.
Contracts concluded on the basis of these Terms and Conditions shall be concluded in English.5.
None of the provisions of these Terms and Conditions exclude or in any way limit the rights of the Consumer6.
resulting from the provisions of law.
A natural person who concludes or intends to conclude a contract in the Shop that is in direct connection7.
with their business activity, shall be treated as a Consumer and shall be entitled to the same rights as those
enjoyed by Consumers, when it follows from the content of that contract that the contract is not of a
professional nature for that person. The preceding sentence shall not apply to the provisions set out in
Article 9 in the subpart “Out-of-court complaint and redress methods” as well as to the provision of section
4.
Subject to Article 11 sec. 7, in the event of a possible dispute with a Buyer who is not a Consumer, the8.
competent court shall be the one having jurisdiction over the Seller's registered office.Appendix 1. to Terms and Conditions
What follows is a model withdrawal form from the contract which the Consumer may (but does not have to) use.
Model withdrawal form
(complete and return this form only if you wish to withdraw from the contract)
TaXsaprent Sp.z.o.o
ul.Kępowa 45 40-580 Katowice, Poland
e-mail: becleareu@gmail.com
- I/We (*) ..................................................................... hereby give notice that I/We (*) withdraw from my/our (*)
contract of sale of the following goods (*) / for the provision of the following service (*):
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
– Ordered on(*)/received on(*)
..............................................................................................................................................................................
– Name of Consumer(s):
..............................................................................................................................................................................
– Address of Consumer(s):
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................
Signature of Consumer(s)
(only if this form is sent on paper)
Date ............................................
(*) Delete as appropriate.

Terms and Conditions of the online Shop

Regulamin Konta
 

Regulamin Konta
w sklepie BECLEAR
SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt z Usługodawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Prawo odstąpienia od umowy
§ 7 Dane osobowe
§ 8 Zmiana w Regulaminie lub Koncie
§ 9 Postanowienia końcowe
§ 1 DEFINICJE
Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną, który zawarł na podstawie Regulaminu umowę o
prowadzenie Konta lub podejmuje czynności zmierzające do jej zawarcia, bez bezpośredniego związku z jego
działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto – usługa cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, świadczona nieodpłatnie drogą
elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, dzięki której Usługobiorca może skorzystać z
dodatkowych funkcji w Sklepie.
Przedsiębiorca uprzywilejowany - Usługobiorca, który jest osobą fizyczną zawierającą na podstawie
Regulaminu umowę o prowadzenie Konta (lub podejmującą czynności zmierzające do jej zawarcia),
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
Regulamin - niniejszy regulamin Konta.
Sklep – sklep internetowy BECLEAR prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://www.letmebeclear.eu
Usługobiorca - każdy podmiot, który zawarł umowę o prowadzenie Konta lub podejmuje czynności zmierzające
do jej zawarcia.
Usługobiorca uprzywilejowany – Usługobiorca, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą
uprzywilejowanym.
Usługodawca - TaXsaprent Sp.z.o.o z siedzibą pod adresem ul.Kępowa 45 40-580 Katowice, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez VIII Wydz. Gosp. Sądu Rejonowego Katowice
Wschód, pod nr KRS 0000720989, NIP 6342925023, nr REGON 369584759, kapitał zakładowy 10000,00 zł,
kapitał wpłacony 10000,00 zł.
Ustawa o prawach konsumenta – polska ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
§ 2 KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
Adres pocztowy: ul.Kępowa 45 40-580 Katowice1.
Adres e-mail: becleareu@gmail.com2.
Telefon: 5336388353.
Koszt połączenia telefonicznego lub transmisji danych wykonywanych przez Usługobiorcę wynika z4.
podstawowej taryfy operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usług internetowych, z którego usług
korzysta Usługobiorca. Usługodawca zwraca uwagę, że koszt połączenia międzynarodowego lub
międzynarodowej transmisji danych może być wyższy niż koszt połączenia lub transmisji krajowej – w
zależności od taryfy przyjętej przez operatora telekomunikacyjnego lub dostawcę usług internetowych, z
usług którego korzysta Usługobiorca.
§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:1.
aktywne konto e-mail,
urządzenie z dostępem do Internetu,
przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
§ 4 KONTO
Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Usługobiorcy.1.
Konto daje Usługobiorcy dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez2.
Usługobiorcę w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Usługobiorcy.
W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.3.
W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą4.
umowa o prowadzenie Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
Usługodawca rozpoczyna świadczenie usługi prowadzenia Konta na zasadach określonych w Regulaminie5.
niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie Konta.
Usługobiorca może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.6.
Usunięcie Konta skutkuje rozwiązaniem umowy o prowadzenie Konta. W celu usunięcia Konta przez7.
Usługodawcę należy wysłać swoją rezygnację z Konta na adres e-mail Usługodawcy podany w § 2
Regulaminu, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy o prowadzenie
Konta.
§ 5 REKLAMACJE
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Usługodawca prosi o składanie reklamacji dotyczących Konta na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany1.
w § 2 Regulaminu.
Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.2.
II USŁUGOBIORCY UPRZYWILEJOWANI
Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z3.
umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy
Ustawy o prawach konsumenta.
W przypadku niewłaściwej realizacji przez Usługodawcę umowy o prowadzenie Konta, Usługobiorca4.
uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień uregulowanych w rozdziale 5b Ustawy o prawach
konsumenta.
Jeżeli Usługodawca nie dostarczył usługi cyfrowej, Usługobiorca uprzywilejowany może wezwać go do jej5.
dostarczenia. Jeżeli mimo to Usługodawca nie dostarczy usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym,
wyraźnie uzgodnionym przez Usługodawcę i Usługobiorcę uprzywilejowanego terminie, Usługobiorca
uprzywilejowany może odstąpić od umowy o prowadzenie Konta.
Usługobiorca uprzywilejowany może odstąpić od umowy o prowadzenie Konta bez wzywania do dostarczenia6.
usługi cyfrowej, jeżeli:
z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy usługi cyfrowej luba.
Usługobiorca uprzywilejowany i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy o prowadzenieb.
Konta wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla
Usługobiorcy uprzywilejowanego, a Usługodawca nie dostarczył jej w tym terminie.
Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową o prowadzenie Konta usługi cyfrowej7.
dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z tą umową usługa
miała być dostarczana.
Jeśli usługa cyfrowa jest niezgodna z umową o prowadzenie Konta, Usługobiorca uprzywilejowany może8.
żądać jej doprowadzenia do zgodności z tą umową.
W przypadku braku zgodności usługi cyfrowej z umową o prowadzenie Konta Usługobiorca uprzywilejowany9.
ma obowiązek współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych
dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności usługi cyfrowej z umową o
prowadzenie Konta w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Usługobiorcy
uprzywilejowanego.
Dodatkowo, jeżeli usługa cyfrowa jest niezgodna z umową o prowadzenie Konta, Usługobiorca10.
uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od tej umowy, gdy:
doprowadzenie do zgodności usługi cyfrowej z umową o prowadzenie Konta jest niemożliwe albo wymagaa.
nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 Ustawy o prawach konsumenta;
Usługodawca nie doprowadził usługi cyfrowej do zgodności z umową o prowadzenie Konta w rozsądnymb.
czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Usługobiorcę uprzywilejowanego o
braku zgodności z tą umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy uprzywilejowanego,
uwzględniając charakter oraz cel tej usługi cyfrowej, w jakim jest wykorzystywana;
brak zgodności usługi cyfrowej z umową o prowadzenie Konta występuje nadal, mimo że Usługodawcac.
próbował doprowadzić usługę cyfrową do zgodności z tą umową;
brak zgodności usługi cyfrowej z umową o prowadzenie Konta jest na tyle istotny, że uzasadniad.
odstąpienie od umowy o prowadzenie Konta bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony
określonego w art. 43m Ustawy o prawach konsumenta (tj. żądania doprowadzenia usługi cyfrowej do
zgodności z umową);
z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on usługi cyfrowej doe.
zgodności z umową o prowadzenie Konta w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla
Usługobiorcy uprzywilejowanego.
III POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
Usługodawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania11.
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na
stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Konsument
może skorzystać m.in. z:
pomocy odpowiedniego Europejskiego Centrum Konsumenckiego z Sieci Europejskich Centrów
Konsumenckich. Centra udzielają informacji o prawach konsumentów i pomagają w rozwiązaniu sporu w
przypadku zakupów transgranicznych. Pomoc Europejskich Centrów Konsumenckich jest co do zasady
bezpłatna. Lista Centrów Konsumenckich właściwych dla danego państwa znajduje się pod adresem:
https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/
internetowej platformy Online Dispute Resolution (ODR), zapewnianej przez Komisję Europejską,
dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Ponadto, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej można skorzystać z następujących form wsparcia:
mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego
należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz
Inspektoratów znajduje się tutaj:
>https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy
przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod
adresem: >https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
Poprzednie postanowienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Usługodawcy do12.
skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne13.
zarówno dla Usługodawcy jak i Konsumenta.
Konsument może dodatkowo skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika14.
konsumentów.
§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Usługobiorca uprzywilejowany ma prawo odstąpić od zawartej z Usługodawcą umowy o prowadzenie Konta,1.
w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy o prowadzenie Konta wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia tej2.
umowy.
Aby Usługobiorca uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować3.
Usługodawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w
drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Usługobiorca uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego4.
na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Usługobiorca uprzywilejowany wyśle5.
informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy.
§ 7 DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zawarciem umowy o1.
prowadzenie Konta jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o
odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie polityce prywatności – ze względu na zasadę
przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych
– „RODO”.
Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych2.
osobowych w tym przypadku jest umowa o prowadzenie Konta lub działania podejmowane na żądanie
Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes
Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych
roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy o3.
prowadzenie Konta i świadczenia usług nią objętych. Niepodanie danych oznacza, że umowa o prowadzenie
Konta nie będzie mogła być zawarta, Usługodawca nie będzie mógł świadczyć usług nią objętych.
Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:4.
przestanie obowiązywać umowa o prowadzenie Konta;ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Kontem;b.
zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdyc.
podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku.
Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:5.
dostępu do swoich danych osobowych,a.
ich sprostowania,b.
usunięcia,c.
ograniczenia przetwarzania,d.
przeniesienia danych do innego administratorae.
a także prawo:
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych zef.
szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego
na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Usługodawcę).
W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.6.
W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca7.
może złożyć skargę do organu właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
§ 8 ZMIANA W REGULAMINIE LUB KONCIE
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę1.
rozumie się konieczność zmiany Regulaminu spowodowaną:
zmianą funkcjonalności Konta, wymagającą modyfikacji Regulaminu luba.
zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na realizację umowy o prowadzenie Konta przez Usługodawcęb.
lub dostosowaniem usług do zaleceń, wytycznych, nakazów lub zakazów, orzeczeń, postanowień,
interpretacji lub decyzji uprawnionych władz publicznych lub
zmianą danych kontaktowych lub identyfikacyjnych Usługodawcy.c.
Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy przypisany do2.
Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie,3.
przyjmuje się, że akceptuje je, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na4.
adres e-mail Usługodawcy podany w § 2 Regulaminu, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o
prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
Usługodawca może dokonać zmiany Konta, która nie jest niezbędna do zachowania jego zgodności z umową5.
o prowadzenie Konta, z przyczyny wskazanej w ust. 1 lit. b lub z powodu zmiany funkcjonalności Konta.
Wprowadzenie zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie się wiązać z jakimikolwiek kosztami
po stronie Usługobiorcy uprzywilejowanego. Postanowienie ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 5, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Usługobiorcy6.
uprzywilejowanego do Konta lub korzystanie z niego, Usługodawca wyśle na adres e-mail Usługobiorcy
uprzywilejowanego, z odpowiednim wyprzedzeniem, na trwałym nośniku, informację o właściwościach i
terminie dokonania tej zmiany oraz prawach przysługujących w związku z tą zmianą Usługobiorcy
uprzywilejowanemu.
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.1.
Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest w języku polskim.2.
Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu podlega przepisom prawa polskiego, z3.
zastrzeżeniem ust. 4.
Wybór prawa polskiego dla umowy zawartej na podstawie Regulaminu z Konsumentem nie uchyla i nie4.
ogranicza praw Konsumenta przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa, znajdujących zastosowanie dla Konsumenta w sytuacji, w której nie ma miejsca wybór prawa.
Oznacza to w szczególności, że jeśli właściwe dla danego Konsumenta przepisy krajowe przewidują ochronę
szerszą niż wynikająca z niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego – stosuje się tę ochronę szerszą.
W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Usługobiorcą uprzywilejowanym, związanego5.
z umową o prowadzenie Konta, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca
uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
TaXsaprent Sp.z.o.o
ul.Kępowa 45 40-580 Katowice
adres e-mail: becleareu@gmail.com
- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym
odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczenie treści cyfrowych w postaci(*):
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
- Data zawarcia umowy(*)
..............................................................................................................................................................................
- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
..............................................................................................................................................................................
- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data ............................................
(*) Niepotrzebne skreślić.

We are real company based in Poland.
Our goal is to create clothes with unique look that attract a lot of people's attention. We create a community of people who care about details and quality.

 
Jesteśmy prawdziwą firmą z siedzibą w Polsce. Naszym celem jest tworzenie ubrań o niepowtarzalnym wyglądzie, które przyciągają uwagę wielu osób. Tworzymy społeczność ludzi, którym zależy na szczegółach i jakości.
bottom of page